obey-robots.txt

Glas4All.nl
Op Glas4All.nl vindt u alle glasvezel aanbieders,
 ervaringen en hulp.

Navigatie
RSS Feeds
Advertentie
Inloggen
Geef gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?

» Registreer «
Als geregistreerd lid kunt u reageren en alle extra functies gebruiken.

Wachtwoord vergeten?
Verzoek nieuw wachtwoord.
Gebruikers Online
» Gasten online: 1

» Leden online: 0
» Nieuwste lid: Jildert
Leden enquête
Ik stap over naar Glasvezel

Ja
Ja
33% [1 stem]

Nee
Nee
33% [1 stem]

Misschien
Misschien
33% [1 stem]

Stemmen: 3
U moet inloggen om te stemmen.
Gestart: 21.10.13
Shoutbox
You must login to post a message.

21-02-2014 13:54
Bij welke provider zit je?

20-02-2014 02:49
Ik heb heel vaak storing met glasvezel. Heel veel spijt dat ik ben overgestapt.
?Go? voor KempenGlas ? aanleg glasvezel kan beginnen
Het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Bladel, Moergestel, Oirschot en Reusel-De Mierden komt er. De ledenvergaderingen van de coöperaties hebben het licht op groen gezet.

De 4 lokale coöperaties die samen KempenGlas vormen, hielden vorige week hun eerste ledenvergaderingen. Voor de coöperaties was dit een belangrijke stap: er werd gestemd over het aangaan van overeenkomsten die de start van de aanleg van glasvezel in het buitengebied markeren.

Op vier avonden konden de leden van MoergestelGlas, OirschotGlas, BladelGlas en Reusel-DeMierdenGlas hun stem uitbrengen over de voorstellen van het bestuur. Daar werd volgens KempenGlas op grote schaal gebruik van gemaakt: Ruim 750 leden brachten hun stem uit. Met een overtuigende meerderheid kregen de coöperaties het groene licht om aan de slag te gaan met de aanleg van glasvezel.

De coöperaties hebben het beoogde aantal van 1.900 leden nog niet bereikt. Er zijn nog circa 200 leden nodig. KempenGlas verwacht dat deze aanmeldingen voor het einde van het jaar binnen zullen komen. Op dat moment kan de schop ook daadwerkelijk in de grond.  
Glasvezel buitenaf start verkoop abonnementen
Morgen, op zaterdag 5 september, start Glasvezel buitenaf met de verkoop van glasvezelabonnementen in het buitengebied van Twente.

Cogas rondt in 2015 de aanleg van glasvezel in de dichter bewoonde kernen in Twente af. De volgende stap is het voorzien van het buitengebied van glasvezelaansluitingen. Voorwaarde hiervoor is dat minimaal 50% van de bewoners en bedrijven een contract met een provider en met Cogas afsluit. Wordt dit percentage niet behaald, dan gaat de aanleg niet door omdat dit dan te kostbaar is. Onder de naam Glasvezel buitenaf is Cogas een campagne gestart om bewoners van het buitengebied te interesseren voor een glasvezelabonnement.

Op zaterdag 5 september zijn de dienstaanbieders Caiway, Fiber, Solcon, CBizz en Weserve samen met Cogas aanwezig op een informatiemarkt in Tubbergen. De inwoners van het buitengebied van Tubbergen kunnen hier terecht met al hun vragen over glasvezel en de consumenten- en zakelijke abonnementen van de providers. Vandaag, vrijdag 4 september, doet het Glasvezel team van Cogas de weekmarkt in Albergen aan. Op donderdag 10 september is het team op de markt in Langeveen. 
Glasvezelaanleg volgens vlekkenplan in Westerveld
Westerveld op Glas heeft een alternatieve manier bedacht om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente. De aanvangskosten kunnen fors omlaag door steeds kleine deelgebieden aan te sluiten op glasvezel. 

Projectgroep Westerveld op Glas ziet dat veel coöperatieve initiatieven om glasvezel aan te leggen de eindstreep niet halen. Om de financiering van een project rond te krijgen is een hoog percentage deelnemers vereist. Veelal ligt het minimaal benodigd aantal inschrijvingen tussen 60 tot 80%. Deze targets worden zelden gehaald, waardoor glasvezelprojecten niet opgestart worden. Westerveld op Glas kiest daarom voor een andere strategie.

De aanleg van de 720 kilometer glasvezel die nodig is om alle adressen in de Drentse gemeente aan te sluiten op het netwerk vergt een grote startinvestering. Westerveld op Glas wil de aanleg dan ook in fasen uitvoeren, zodat de kosten uitgesmeerd kunnen worden. Het voor het project ingehuurde ingenieursbureau heeft nu Westerveld in 45 deelgebieden verdeeld. Deze deelgebieden kunnen, onafhankelijk van elkaar, voorzien worden van glasvezel. De volgorde wordt bepaald door de vraag. Naarmate er meer van deze eilandjes op glasvezel worden aangesloten, zullen de netwerken elkaar gaan raken en kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden.

Volgens de technische en financiële berekeningen kan Westerveld op Glas door deze strategie te volgen met een relatief lage investering starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Met de startinvestering wordt de backbone (hoofdverbinding) opgezet. Al op korte termijn kunnen zo de eerste objecten aangesloten worden. 
Start aanleg glasvezel Hollands Kroon naar verwachting in 2016
Door de ruim 2.500 aanmeldingen is de coöperatie Breedband Hollands Kroon positief over de mogelijkheden om glasvezel aan te gaan leggen in de gemeente Hollands Kroon. Naar verwachting kan er in 2016 worden gestart met de werkzaamheden. 

Voor de zomer werd de vraagbundelingsperiode van Breedband Hollands Kroon afgesloten. 2.500 huishoudens en bedrijven hebben zich ingeschreven voor een glasvezelaansluiting. Hoewel het benodigde aantal aanmeldingen niet volledig is behaald, zag de directie van Breedband Hollands Kroon in de uitkomsten voldoende aanleiding om het glasvezelproject door te zetten. Wanneer een aantal vraagstukken kunnen worden opgelost, verwacht Breedband Hollands Kroon in 2016 met de aanleg van glasvezel te kunnen beginnen.  

De directie heeft voor de komende tijd twee opdrachten mee gekregen. Allereerst zal er meer duidelijkheid moeten komen over de providers die hun diensten aan willen gaan bieden op het nieuwe glasvezelnetwerk. De gesprekken met verschillende providers lopen al geruime tijd. De providers zijn vooralsnog geïnteresseerd, maar willen zich vaak nog niet binden zolang er te veel onzekerheid is over het aantal potentiële abonnees. Nu de vraagbundeling rond is, is er voldoende informatie beschikbaar voor de providers om te besluiten of zij daadwerkelijk hun internet, televisie en telefoniediensten aan zullen gaan bieden. De directie verwacht in oktober de eerste contracten met providers af te kunnen sluiten.

Een ander punt waar Breedband Hollands Kroon de komende tijd naar gaat kijken is een alternatief voor de financiering van de zogenoemde buitengebiedtoeslag. De directie voert gesprekken met lokale ondernemers. Een glasvezelnetwerk is voor hen van groot belang voor hun bedrijfsvoering. Om deze reden zijn enkele ondernemers bereid te investeren in de aanleg van het netwerk. Op deze manier wordt het eenvoudiger de financiering rond te krijgen en heeft het glasvezelproject een grotere kans van slagen.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2016 een tweede vraagbundeling worden uitgevoerd. Deze is bedoeld om extra aanmeldingen voor een glasvezelaansluiting binnen te halen. Op dat moment zijn de providers bekend en is er meer duidelijkheid of de buitengebiedtoeslag verlaagd kan worden. Indien het totale aantal aanmeldingen bij deze vraagbundeling boven de drempel komt, dan kan in de tweede helft van 2016 worden gestart met de aanleg van glasvezel. 
Glasvezel initiatief Sterk Midden Drenthe voert campagne
Nu de vakantieperiode achter de rug is, start de stichting Sterk Midden Drenthe haar glasvezelcampagne weer op. Met verschillende acties wordt de eindsprint ingezet om het benodigde aantal aanmeldingen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen te halen. 

Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe wil een glasvezelnetwerk voor de dorpen en de buitengebieden van de gemeente Midden Drenthe. De gemeentelijke werkgroep Glasvezel Midden Drenthe heeft in de afgelopen jaren voorbereidend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om internet, televisie en telefonie via glasvezel mogelijk te maken op het platteland en de industrieterreinen in Midden Drenthe. Vervolgens heeft de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe de opdracht gekregen om een vraagbundeling in de regio op te starten. De provincie Drenthe en de gemeente Midden Drenthe ondersteunen dit traject.

Medio maart van dit jaar is de vraagbundeling gestart. Op dit moment staat de zogeheten glasvezel thermometer op 42,7%. Veel bewoners van bijvoorbeeld Drijber, Witteveen en Spier hebben zich al aangemeld. De drempel is echter nog niet gehaald. Minimaal 65% van de huishoudens in het aansluitgebied moet zich aanmelden om het glasvezelnetwerk te kunnen realiseren. Sterk Midden Drenthe heeft zichzelf tot 15 november 2015 de tijd gegeven om dat percentage te halen.

Om dat mogelijk te maken voert het burgerinitiatief de komende maanden breed campagne. De campagne richt zich nu vooral op de drie Smildes, Nieuw-Balinge en Lieving/Holthe/Makkum, waar circa 30% van de doelgroep woont. Met publicaties in de lokale bladen, presentatieavonden en informatiepakketten probeert Sterk Midden Drenthe de bewoners te interesseren voor glasvezel. Ook de industriegebieden van Beilen en Westerbork krijgen de nodige aandacht. Op woensdag 2 september 2015 wordt op de locatie van Betag om 20.00 uur een ondernemersavond georganiseerd (Ossebroeken 1, Beilen). 
Glasvezelinitiatief Land van Cuijk zoekt vrijwilligers
De grote aanbieders willen hun breed- bandnetwerk in het Land van Cuijk niet verder uitbreiden. En dat terwijl de noodzaak van glasvezel steeds groter wordt. Daarom nemen bewoners van de regio nu het heft in eigen hand. Onder de naam LVCNET is een campagne gestart om het Land van Cuijk te voorzien van een glasvezelnetwerk. 

LVCNET (Land van Cuijk Net) is een burgerinitiatief dat zich inzet voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het hele Land van Cuijk (provincie Noord-Brabant). Dit omvat de gemeenten Mill en Sint Hubert, Sint Antonis, Grave, Boxmeer, en Cuijk. Niet alleen in de kernen, maar ook in de buitengebieden en bedrijventerreinen. LVCNET streeft naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk.

In de werkgroep werken vrijwilligers, professionals, providers, lokale ondernemers, belangenbehartigers en gemeenten uit het hele Land van Cuijk samen aan hetzelfde doel: de aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk maken. De campagne van LVCNET is inmiddels gestart en de vraagbundeling wordt voorbereid. Wanneer meer dan 43% van de huishoudens en bedrijven meedoet, kan de aanleg doorgaan. De vraagbundeling wordt in 2016 afgerond. Na de vraagbundeling zal worden bekeken of er marktpartijen zijn die tegen passende condities glasvezel aan willen leggen en willen exploiteren. Is dat niet het geval, dan neemt een coöperatie de aanleg in eigen hand.

Volgens de initiatiefnemers draagt glasvezel bij aan de leefbaarheid van het Land van Cuijk. Bestuurder van LVCNET, Hugo Bens: "Naast dat wij probleem eigenaar zijn - wij hebben thuis nog ADSL - ben ik ervan overtuigd dat glasvezel de leefbaarheid van het Land van Cuijk zal vergroten. Na 25 jaar woonachtig te zijn in het Land van Cuijk is de passie die ik heb voor het Land van Cuijk mijn grootste drijfveer om me in te zetten voor LVCNET. Samen netwerken om samen een netwerk te bouwen, wat door verbindingen verbondenheid schept."

De eerste reacties van inwoners in het Land van Cuijk zijn positief. Bij een eerder gehouden enquête onder 21.000 gezinnen gaf 38% aan over te willen stappen naar glasvezel. Ook is er enthousiasme voor het project van LVCNET. Er hebben zich al ruim honderd vrijwilligers gemeld die mee willen werken aan de campagne. Voor geïnteresseerden organiseert LVCNET informatieavonden voor vrijwilligers. De eerstvolgende informatieavonden staan gepland op donderdag 10 september (´t Dorpshuis in Escharen) en op donderdag 1 oktober (De Wittebrug in Boxmeer). Beide avonden vangen om 19.30 uur aan. 
Eerste ledenvergaderingen glasvezelcoöperaties KempenGlas gepland
De glasvezelcoöperatie KempenGlas heeft in de afgelopen periode flinke stappen gezet richting de realisatie van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Bladel, Moergestel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Vorige maand werd bekend dat de investeringsaanvraag van KempenGlas door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is goedgekeurd. Nu de financiering grotendeels rond is, bereiden de coöperaties van KempenGlas de eerste ledenvergaderingen voor. 

Het doel van de coöperatie KempenGlas is de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Brabantse Kempen. Het gaat hier om de zogeheten witte gebieden: gebieden waar geen breedbandnetwerk aangelegd is en waar marktpartijen dat op korte termijn ook niet van plan zijn. KempenGlas bestaat uit vier coöperaties: BladelGlas, MoergestelGlas, OirschotGlas en Reusel-DeMierdenGlas. Deze leden willen gezamenlijk een open glasvezelnetwerk aanleggen. Het netwerk wordt daarmee eigendom van de coöperaties. Met de plannen van KempenGlas zijn 2.786 homes passed gemoeid. Dat is ongeveer 90% van het totaal aantal adressen in het aansluitgebied. De overige adressen zijn volgens projectondersteuner Jo van de Pas van KempenGlas voornamelijk traforuimten, gemalen en vervallen adressen.

Op 15 juli jl. werd de investeringsaanvraag van KempenGlas goedgekeurd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Vanaf dat moment ligt de aanvraag zes weken ter inzage voor eventuele bezwaarmakers. De goedkeuring van de investeringsaanvraag betekent voor de coöperatie dat een groot deel van het voor de aanleg glasvezel benodigde geld, tegen gunstige voorwaarden van het Breedbandfonds geleend kan worden. De aanleg van het glasvezelnetwerk gaat circa 8 miljoen euro kosten. De leden van de coöperaties dragen hieraan ongeveer 2,7 miljoen euro bij. De BOM leent KempenGlas 3,36 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt geleend bij de Rabobank. Met de goedkeuring van de investeringsaanvraag is volgens KempenGlas een belangrijke mijlpaal in het burgerinitiatief bereikt.

De volgende stap is nu de stemming tijdens de ledenvergadering. Het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk wordt eigendom van en geëxploiteerd door de vier coöperaties. Daarmee zijn de eindgebruikers eigenaar van het netwerk en kunnen als leden van de coöperatie hun stem uitbrengen over voorstellen van het bestuur. Tijdens de eerste ledenvergaderingen worden de bewoners die hebben gekozen voor een glasvezelaansluiting geïnformeerd over de actuele stand van zaken, de business case en de planning van de aanleg. Pas na de stemming door de leden, mag het bestuur van de coöperatie beschikken over het ingebrachte ledenkapitaal. De ledenvergaderingen staan gepland op 31 augustus (MoergestelGlas), 1 september (Reusel-DeMierdenGlas), 2 september (BladelGlas) en 3 september (OirschotGlas) 2015. 
Ysselsteyn bereidt zich voor op glasvezel
GlaswebVenray bereidt de toekomstige aanleg van een glasvezelnetwerk in Ysselsteyn (gemeente Venray) voor. Op maandag 24 augustus ging daar de eerste mantelbuis in de grond.

Nog geen glasvezel, maar al wel een mantelbuis voor de hoofdleiding. In Ysselsteyn werd afgelopen maandag de eerste glasvezelbuis ingegraven op het Lovinckplein. Theo Zegers, voorzitter van het dorpsradenoverleg legt uit: "Het Lovinckplein en de Kerkweg worden gerenoveerd. Als GlaswebVenray denken wij vooruit. Om straks niet nog een keer deze wegen open te hoeven breken, is er voor gekozen om daar nu al de buis voor de hoofdleiding te leggen. Zodra in Ysselsteyn glasvezel aangelegd wordt, hoeft hier enkel de glasvezel nog doorheen geschoten te worden."

Venray telt totaal ruim 20.000 mogelijke aansluitingen. De werkgroep GlaswebVenray wil zowel de kernen als het buitengebied van Venray en de omliggende dorpen voorzien van een glasvezelnetwerk. Enkele maanden geleden concludeerde de werkgroep dat de aanleg van het breedbandnetwerk haalbaar is.

GlaswebVenray start nu met de aanleg van het glasvezelnetwerk, ondanks dat de financiering nog niet volledig rond is. Volgens initiatiefnemer Theo Kooter is dit niet risicovol, omdat inmiddels voor 98% zeker is dat het project doorgaat. Telecom infrabedrijf Spitters werkt nu aan de detailengineering. Zodra deze klaar is, zal bekend worden gemaakt in welke volgorde de dorpen en wijken aangesloten gaan worden. Er zal worden begonnen in de dorpen.
Reggefiber breidt glasvezelnetwerk Eindhoven uit
Reggefiber breidt haar glasvezelnetwerk in Eindhoven uit. Begin september wordt gestart met de aanleg van glasvezel in de wijken de Woenselse Watermolen en Hemelrijken.

Glasvezelbedrijf Reggefiber heeft in de afgelopen jaren in diverse wijken in Eindhoven en omstreken glasvezel aangelegd. In Oud Woensel wordt nu gestart met de uitrol van het netwerk in de wijken de Woenselse Watermolen en Hemelrijken. De woningen in het aansluitgebied worden door Reggefiber gratis voorzien van een glasvezelaansluiting. Vanaf 28 september zullen de aanlegwerkzaamheden straat voor straat worden uitgevoerd.

Op vrijdag 4 september opent Reggefiber een glasvezelinformatiepunt op de Woenselse Markt in Eindhoven. Hier kunnen bewoners terecht met hun vragen over de planning, aanlegwerkzaamheden en aansluiting. Op dinsdag 8 september organiseert Reggefiber tevens een Glasvezeldag in Stadshof ´t Hemeryck, Hemelrijken 290 in Eindhoven. Het bedrijf laat tussen 14.00 en 21.30 uur onder andere zien hoe glasvezel wordt aangelegd. Ook zullen verschillende providers aanwezig zijn die informatie verstrekken over glasvezelabonnementen voor internet, televisie en telefonie. 
FiberNL biedt scholen kosteloze glasvezelverbinding
Fiber Nederland gaat scholen een kosteloze glasvezelverbinding aanbieden. Als een minimumaantal ouders of personeelsleden een thuisabonnement afsluit, krijgt de school beschikking over een gratis glasvezelverbinding. FiberNL wil met het initiatief het onderwijs voorzien van een goed glasvezelnetwerk en geavanceerde diensten.

De PO-Raad riep deze maand de Rijksoverheid, provincies en gemeenten op om samen met de scholen werk te maken van snel breedbandinternet. In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal. Het datagebruik van scholen zal in de toekomst steeds verder stijgen. Volgens FiberNL is een snelle glasvezelverbinding voor scholen dan ook onontbeerlijk. Met dit initiatief wil het bedrijf daaraan bijdragen.

Wanneer een minimum aantal ouders en personeelsleden van de school een huisabonnement afsluit bij FiberNL, sluit het bedrijf de school kosteloos aan op glasvezel. Het minimumaantal verschilt per school. Hoeveel aansluitingen er precies nodig zijn om in aanmerking te komen voor een glasvezelverbinding voor de school, wordt berekend op basis van de omvang van de school en de mogelijkheden van het lokale glasvezelnetwerk.

Commercieel directeur Gaby ter Keurs: "Voor ons als technologiebedrijf staat duurzaam en maatschappelijk ondernemen voorop. Door een ideële doelstelling te combineren met een commerciële, leveren we een bijdrage aan het onderwijs door betere en snellere internetverbindingen tegen een betaalbare prijs." Naast scholen wil FiberNL dat ook andere non-profitorganisaties over een snelle internetverbinding kunnen beschikken. Bij non-profitorganisaties als zorginstellingen levert het bedrijf een gratis verbinding voor de openbare ruimtes, wanneer bewoners zich bijvoorbeeld inschrijven voor de internet, televisie- en telefoniediensten van FiberNL.